وبسایت نمونه کارهای گرافیکی

متفرقه

در اين صفحه تعدادي از نمونه كارهاي عمومي را قرار مي دهم:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

تركيب رنگ هاي گرم و سرد:

طراحي و آناليز دست به دو صورت سياه و سفيد و رنگي:

طراحي و چاپ سيلك:

طراحي و اجراي جلد سي دي با موضوع فلسفه:

نمايش حجم با استفاده از نقطه:

نمايش عمق با استفاده از خط و نقطه:

نمايش حجم با استفاده از نقطه:

ايجاد اشكال با استفاده از خطوط افقي:

ترسيم حجم هاي هندسي با استفاده از نقطه:

ايجاد حجم با استفاده از خط:

آزاد:

آزاد:

ايجاد حركت با استفاده از مربع:

نمونه كار كاربرد گرافيك در رسم هاي هندسي:

گزارش تخلف
بعدی